Integriteit

Elke overheidswerkgever is verplicht om een integriteitsbeleid te voeren en een gedragscode voor goed ambtelijk handelen te hebben. In deze training gaan we in op de veranderingen die de Wnra met zich mee heeft gebracht. Je leert hoe je integriteitsbeleid in de organisatie doorvoert, en welke maatregelen je daarvoor moet treffen. Daarnaast gaan we in op de gedragscode: wat moet daar in staan, en is de gedragscode van jouw organisatie voldoende aangepast aan het nu geldende arbeidsrecht?


Je leert niet-integer gedrag herkennen, en maakt kennis met de instrumenten die de overheidswerkgever heeft om daar tegen op te treden.

Wat leer je

In deze training leer je over de bijzondere integriteitsregels die gelden voor werknemers bij de overheid, het belang van een integriteitsbeleid en een gedragscode, en hoe je kunt optreden tegen integriteitsschendingen.

Voor wie

De training is bedoeld voor personeelsfunctionarissen en leidinggevenden die te maken kunnen krijgen met integriteitskwesties.

Trainer

De training wordt gegeven door

mr. Sonja Noort

mr. Sonja Noort

Aantal deelnemers

6 tot 14 deelnemers

Voor onze trainingen geldt een minimaal deelnemersaantal van 6 en maximaal aantal van 14. In overleg kan worden besloten tot een kleinere of grotere groep.
Online trainingen via videobellen kunnen ook voor kleinere groepen worden gegeven. Dat kan al vanaf 1 deelnemer.

Onderwerpen

* AW 2017 en Integriteitsbeleid
* Gedragscode
* Ambtenaarschap vs werknemerschap
* Optreden bij integriteitsschendingen

Duur training

* één dagdeel

Op maat

* op locatie
* online via videobellen