Ziekte en re-integratie

Een medewerker meldt zich ziek. Lastig? Niet als je precies weet wie wat moet doen. Wat staat er in het verzuimprotocol van je organisatie?  Blijft de medewerker ziek gemeld als hij in staat is ander werk te doen? Wat zijn de mogelijkheden voor de werkgever en P&O om op te treden als de re-integratie niet naar wens verloopt? Hoe beoordeelt het UWV de re-integratie inspanningen?

 

Wat leer je

Na het volgen van deze training weet je hoe je vanaf de eerste ziektedag grip houdt op verzuim, en weet je precies wat je wel en niet moet doen om verzuim binnen de perken te houden. De rollen van leidinggevende, P&O, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en het UWV zijn duidelijk. Bijzonder in deze training is dat een bedrijfsarts èn een arbeidsdeskundige aanschuiven om vanuit hun praktijk een toelichting te geven.

Voor wie

De training is bedoeld voor personeelsfunctionarissen.

Trainer(s)

De training wordt gegeven door onderstaande trainer. Ook zijn een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige aanwezig.

mr. Carla Kuipers

mr. Carla Kuipers

Aantal deelnemers

6 tot 14 deelnemers

Voor onze trainingen geldt een minimaal deelnemersaantal van 6 en maximaal aantal van 14. In overleg kan worden besloten tot een kleinere of grotere groep.
Online trainingen via videobellen kunnen ook voor kleinere groepen worden gegeven. Dat kan al vanaf 1 deelnemer.

Onderwerpen

* Wat is ‘ziekte’?
* Hoe toetst het UWV?
* WIA en Wet verbetering Poortwachter
* Ontslag en herplaatsing

Duur training

* één dagdeel

Op maat

* op locatie
* online via videobellen