Ziekte en re-integratie

Al vanaf de eerste ziektedag van een medewerker gaan er allerlei regels gelden. Die regels zijn bovendien complex. Het is belangrijk om die regels goed in kaart te hebben, zodat een verzuimtraject niet langer duurt dan nodig.

In deze training krijg je een helder overzicht van alle regels waar je rekening mee moet houden bij een verzuimtraject. Daardoor kun je na afloop van de training vragen beantwoorden zoals: Blijft de medewerker ziek gemeld als hij in staat is ander werk te doen? Wat zijn de mogelijkheden voor de werkgever en P&O om op te treden als de re-integratie niet naar wens verloopt? Hoe beoordeelt het UWV de re-integratie inspanningen, en wat is de rol van het UWV bij een ontslag wegens langdurige ziekte?

We staan ook uitgebreid stil bij de veranderingen die de Wnra op dit gebied met zich mee heeft gebracht.

Wat leer je

Na het volgen van deze training weet je hoe je vanaf de ziekmelding grip houdt op verzuim: je weet wat herplaatsing en nieuw bedongen arbeid betekenen, je weet hoe je loonsancties kunt voorkomen en wat de voorwaarden zijn voor een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De rollen van leidinggevende, P&O, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en het UWV in een verzuimtraject zijn je duidelijk. 

Voor wie

De training is bedoeld voor personeelsfunctionarissen.

Trainer(s)

De training wordt gegeven door onderstaande trainer. 

mr. Carla Kuipers

mr. Carla Kuipers

Aantal deelnemers

6 tot 14 deelnemers

Voor onze trainingen geldt een minimaal deelnemersaantal van 6 en maximaal aantal van 14. In overleg kan worden besloten tot een kleinere of grotere groep.
Online trainingen via videobellen kunnen ook voor kleinere groepen worden gegeven. Dat kan al vanaf 1 deelnemer.

Onderwerpen

* Wat is ‘ziekte’?
* Hoe toetst het UWV?
* WIA en Wet verbetering Poortwachter
* Ontslag en herplaatsing

Duur training

* één dagdeel

Op maat

* op locatie
* online via videobellen