De genormaliseerde ambtenaar

Sinds 1 januari 2020 zijn veel ambtenaren genormaliseerd. Dat wil zeggen dat ambtenaren nu niet meer zijn aangesteld maar een arbeidsovereenkomst hebben. Werknemers bij de overheid zijn nog wel ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017. Wat betekent dat nu in de praktijk voor de manier waarop overheidswerkgevers afspraken met werknemers vastleggen?

Hoe ga je bijvoorbeeld om met verzoeken van werknemers die uitbreiding van de arbeidsduur vragen of  tijdelijk op een andere afdeling willen werken? Is een wijziging van de arbeidsovereenkomst nodig? Of is schriftelijke instemming voldoende? En wat merk je van het verschil tussen goed ambtenaarschap en goed werknemerschap? Deze, en andere verschillen komen uitgebreid aan de orde.

 

Wat leer je

Je krijgt inzicht in hoe het civiele recht jouw dagelijkse werk net wat anders maakt dan tot 1 januari 2020 het geval was. We nemen je mee in verschillende fasen van de arbeidsovereenkomst: van indiensttreding, via tussentijdse wijzigingen naar rechtsbescherming en ontslag.

Voor wie

De training is bedoeld voor p&o-adviseurs en/of leidinggevenden die meer willen weten over de personeelspraktijk in het civiele recht.

Trainer(s)

De training wordt gegeven door mr. Sonja Noort.

mr. Sonja Noort

mr. Sonja Noort

Aantal deelnemers

6 tot 14 deelnemers

Voor onze trainingen geldt een minimaal deelnemersaantal van 6 en maximaal aantal van 14. In overleg kan worden besloten tot een kleinere of grotere groep.
Online trainingen via videobellen kunnen ook voor kleinere groepen worden gegeven. Dat kan al vanaf 1 deelnemer.

Onderwerpen

* Ambtenarenwet 2017 en het BW
* Cao en het Personeelsreglement
* ambtenaarschap vs werknemerschap
* de arbeidsovereenkomst
* rechtsbescherming

Duur training

* één dagdeel

Op maat

* op locatie
* online via videobellen