Incompany trainingen op maat

Mint geeft trainingen op maat. Dat betekent dat het programma van elke training in overleg tot stand komt. Zo kunnen we inspelen op specifieke vragen en leerbehoeften van deelnemers. Wil je extra aandacht voor één bepaald onderwerp? Dat kan. 

Hieronder staan voorbeelden van trainingen die we graag afstemmen op jouw wensen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of maak een afspraak

Stuur ons een e-mail

Integriteit

Integriteitsbeleid en de Gedragscode onder de Ambtenarenwet 2017: hoe zat het, en hoe zit het sinds de invoering van de Wnra?
Met volop voorbeelden uit de praktijk.

Lees meer

Politieke ambtsdragers en de APPA

De rechtspositie van burgemeester, wethouders en raadsleden uitgelegd aan de hand van de actualiteit.
Voor provincies hebben wij een aparte training.

Lees meer

De genormaliseerde ambtenaar

Sinds 1 januari 2020 zijn grote groepen ambtenaren genormaliseerd. De gevolgen van de normalisering voor de dagelijkse PenO-praktijk in beeld gebracht.

Lees meer

Ziekte en re-integratie

De regels bij ziekte en re-integratie zijn complex. Hoe houd je het overzicht in een verzuimtraject en hoe zorg je ervoor dat je de juiste stappen zet op het juiste moment?

Lees meer