Privacyverklaring Mint trainingen

Mint trainingen, gevestigd aan Maliesingel 12A 3581 BC Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring informeren we je over hoe we omgaan met je persoonsgegevens.

Mint trainingen behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

Contactgegevens

www.minttrainingen.nl 
Maliesingel 12A
3581 BC Utrecht 
030-4100199

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mint trainingen verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deelneemt aan een van onze trainingen of wanneer je per e-mail contact met ons hebt.  Mint trainingen bewaart en verwerkt alleen persoonsgegevens die jij of je werkgever aan ons verstrekken in het kader van deelname aan of belangstelling voor een van onze trainingen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Werkgever
 • Functie
 • De training waar je aan hebt deelgenomen
 • Je aanwezigheid tijdens de training waarvoor je je hebt opgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mint trainingen verwerkt of bewaart geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mint trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van inschrijvingen voor een training;
 • Het uitvoeren van de training en alle werkzaamheden die daarbij horen;
 • Het afstemmen van de training op de deelnemers;
 • Het verstrekken van deelnemerscertificaten;
 • Het voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mint trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld ofzo lang dat bij wet is voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mint trainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mint trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Mint trainingen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Sessiecookies

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies voor analyse

Mint trainingen gebruikt daarnaast Google Analytics om het bezoek aan onze website te analyseren.  Google Analytics kan informatie over je websitegebruik overbrengen naar en opslaan op servers buiten Europa. Google houdt zich aan het Europese privacy-recht en voldoet daarmee aan de eisen die Mint trainingen stelt aan verwerkers. Google mag deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mint trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mint@minttrainingen.nl.

Mint trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mint trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mint@minttrainingen.nl.