Nieuwsbrief 2020 / 3

Mint trainingen

2020/3 - Hennepkwekende ambtenaren

Het hebben van een hennepkwekerij is voor een ambtenaar reden voor ontslag, ook al betreft het een activiteit in privétijd. Dat was zo voor de invoering van de Wnra en dit is onlangs in een tweetal uitspraken door de kantonrechter bevestigd. Wat heeft de kantonrechter in de twee zaken geoordeeld?

Ontslag op staande voet

Een werknemer van Rijkswaterstaat wordt ontslag op staande voet gegeven wegens betrokkenheid bij het kweken van hennep. De rechtbank Limburg overweegt in de uitspraak RBLIM 2020:5624[1]: “De verplichting van een ambtenaar om zich zowel in als buiten diensttijd te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt (zoals neergelegd in art. 6 van de Ambtenarenwet 2017) - waartoe het zich onthouden van het plegen van strafbare feiten behoort - is door zijn betrokkenheid bij de onderhavige hennepplantages in grove mate geschonden.”

Exit

Het plegen van strafbare feiten is in strijd met goed ambtenaarschap

De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat het plegen van ernstige strafbare feiten in de privésfeer in ieder geval strijd met het beginsel van goed ambtenaarschap oplevert.

Ontbinding zonder opzegtermijn en transitievergoeding

In de uitspraak van rechtbank Rotterdam[2] ging het niet om een ontslag op staande voet, maar om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen (art. 7:669, lid 3, sub e BW). Het hebben van een hennepkwekerij is – volgens de rechter – een bewuste handeling waarvan de werknemer een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Bij het bepalen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt daarom geen rekening worden gehouden met de opzegtermijn en om dezelfde reden is geen transitievergoeding verschuldigd.

Ook nu ze onder het civiele arbeidsrecht vallen dienen ambtenaren zich in privétijd te blijven gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. 

Eerdere uitspraken van kantonrechters hebben bevestigd dat de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en de hogere maatstaf van integriteit voor ambtenaren blijven gelden. Deze uitspraken laten zien dat dit ook geldt ook voor gedragingen in de privésfeer.

Meer weten over Integriteit? Wij kunnen een training op maat verzorgen die aansluit bij de behoefte van jouw organisatie. 

 

[1] RBLIM:2020:5624

[2] RBROT 2020:6327