Een goede brief, een goed besluit

Een ambtenaar komt in dienst en je moet voor hem of haar een aanstellingsbesluit opstellen. Hoe ziet zo’n aanstellingsbesluit eruit? Een ambtenaar vraagt uitbreiding van zijn aanstellingsuren, maar daar is geen ruimte voor. Nu moet je een afwijzende brief opstellen. Hoe doe je dat?

Als personeelsadviseur schrijf je regelmatig brieven aan (aanstaande) ambtenaren. Als zo’n brief tegelijkertijd een besluit is, stelt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorwaarden aan de inhoud van die brief. Het komt geregeld voor dat een rechter van mening is dat een besluit “onzorgvuldig genomen is” of “onvoldoende gemotiveerd”. De rechter kan in dat geval een besluit vernietigen. Zonde!

In deze praktijktraining van Mint leer je hoe je een goed gemotiveerd besluit schrijft.

 

Wat leer je

In de training ‘Een goede brief, een goed besluit’ leer je wat een besluit is. Je leert welke brieven volgens de Awb besluiten zijn en wat dat betekent. Aan de hand van voorbeelden leggen we uit welke voorwaarden en regels van belang zijn voor een goed gemotiveerd en zorgvuldig genomen besluit.

Voor wie

De training is bedoeld voor iedereen die regelmatig formele brieven schrijft namens een overheidsorganisatie.

Trainer(s)

Deze training wordt afwisselend gegeven door een van onderstaande trainers.

mr. Sonja Noort

mr. Sonja Noort

mr. Carla Kuipers

mr. Carla Kuipers

Aantal deelnemers

7 tot 16 deelnemers

Voor onze trainingen geldt een minimaal deelnemersaantal van 7 en maximaal aantal van 16. In overleg kan worden besloten tot een kleinere of grotere groep.

Duur

1 dagdeel

Wanneer

In overleg wordt de beste datum bepaald

Waar:

In overleg

Prijs

Op aanvraag