De wondere wereld van het ambtenarenrecht

Een van je medewerkers verzoekt uitbreiding van zijn aanstelling. Kun je dit verzoek afwijzen, en op welke gronden? Een medewerker wil tijdelijk bij een andere afdeling werken. Hoe maak je daar afspraken over  met de medewerker en de andere afdeling?

Als leidinggevende kun je hier mee te maken krijgen. Als je nog niet eerder binnen de overheid als manager hebt gewerkt, kun je voor verrassingen komen te staan: je neemt een beslissing, maar ben je ook bevoegd? . Ook wanneer je wel al langer ambtenaar bent, maar nog niet eerder als leidinggevende hebt gewerkt,  is deze training nuttig.

Om goed beslagen ten ijs te komen hebben wij een praktijkgerichte training ontwikkeld waarin de belangrijkste punten worden behandeld.

Wat leer je

In de training leer je de  aspecten van het ambtenarenrecht waar je als leidinggevende van op de hoogte moet zijn.

Je leert onder andere over de Algemene wet bestuursrecht, mandaat en de eenzijdigheid van besluiten. Verder besteden we aandacht aan  arbeidsvoorwaarden, zoals vakantieverlof, wijzigingen in de arbeidsduur, ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en terugbetalingsverplichtingen.

Voor wie

De training is bedoeld voor leidinggevenden die onbekend met het ambtenarenrecht zijn.

Trainer

De training wordt gegeven door

mr. Sonja Noort

mr. Sonja Noort

Aantal deelnemers

7 tot 16 deelnemers

Voor onze trainingen geldt een minimaal deelnemersaantal van 7 en maximaal aantal van 16. In overleg kan worden besloten tot een kleinere of grotere groep.

Duur

1 dagdeel
van 09.30 tot 12.30

Wanneer

In overleg wordt de beste datum bepaald

Waar:

In overleg

Prijs

Op aanvraag