De beoordelingscyclus

Leidinggevenden en hun medewerkers moeten jaarlijks resultaatafspraken maken en een beoordeling of functioneringsgesprek houden. Hoe doe je dat en hoe leg je dat gesprek vast? Wat nu als een medewerker langdurig niet goed functioneert. Hoe start je een verbetertraject en welke afspraken maak je met de medewerker?

Bij overheidsorganisaties zijn bijzondere arbeidsvoorwaarden van toepassing. Een ambtenaar kan in bezwaar en beroep gaan tegen zijn vastgestelde beoordeling, zijn ontslag of zijn overplaatsing. Hoe zorg je dat alles zo is vastgelegd dat de rechter een besluit in stand laat? Dat begint bij een goede dossieropbouw. Voldoet het niet, dan kan een beoordeling of zelfs een daar op volgend ontslag door de rechter worden vernietigd.

In deze praktijktraining komen de belangrijkste  do’s en don’ts aan de orde.

Wat leer je

In de training leer je wat de Algemene wet bestuursrecht is, hoe een goed gemotiveerde beoordeling er uit hoort te zien en aan welke eisen een ontslag wegens disfunctioneren moet voldoen.

In de training leer je onder meer:

  • Het juridisch kader rondom plannen, functioneren en beoordelen
  • Wat is de rol van de p&o-adviseur bij de beoordelingscyclus?
  • Wat spreek je af in een planningsgesprek en hoe leg je dit vast?
  • Hoe een goed gemotiveerde beoordeling er uit hoort te zien
  • Aan welke regels een ontslag wegens disfunctioneren moet voldoen
  • Wat de kosten van ontslag (kunnen) zijn

 Voor wie

De training is bedoeld voor p&o-adviseurs en/of leidinggevenden die meer willen weten over planningsgesprekken, beoordelen en disfunctionerende medewerkers.

Trainer

De training wordt gegeven door 

mr. Sonja Noort

mr. Sonja Noort

mr. Carla Kuipers

mr. Carla Kuipers

Aantal deelnemers

7 tot 16 deelnemers

Voor onze trainingen geldt een minimaal deelnemersaantal van 7 en maximaal aantal van 16. In overleg kan worden besloten tot een kleinere of grotere groep.

Duur

1 dagdeel
van 09.30 tot 12.30

Wanneer

In overleg wordt de beste datum bepaald

Waar:

In overleg

Prijs

Op aanvraag