Arbeids­voorwaarden in de praktijk

Een sollicitant vraagt aan jou welke arbeidsvoorwaarden voor hem gaan gelden na indiensttreding. Kun je die vraag wel goed beantwoorden? Wat zijn de arbeidsvoorwaarden van een ambtenaar bij de gemeente, wat is een aanstelling en wat is bijvoorbeeld compensatieverlof?

Als personeelsadviseur moet je vragen over een aanstelling, het aantal vakantiedagen en regels bij ziekte kunnen beantwoorden. Dat hoort bij je “basiskennis”. Het is alleen niet eenvoudig om dit allemaal op een rijtje te hebben. Dat komt ook omdat de regels voor ambtenaren afwijken van de regels voor de medewerkers in het bedrijfsleven. Bij de gemeente geldt de CAR-UWO – wat staat daar in? 

Om goed beslagen ten ijs te komen heeft Mint een praktijkgerichte training ontwikkeld waarin de belangrijkste punten worden behandeld.

Wat leer je

In de training  komen de belangrijkste aspecten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de CAR-UWO aan bod. Na afloop van de training ben je in staat om je kennis toe te passen op situaties uit de praktijk. Je kunt veelvoorkomende vragen van leidinggevenden en ambtenaren beantwoorden.

dagdeel 1: De aanstelling van een ambtenaar

In dit dagdeel leer je over het hoe en waarom van het ambtenaarschap. Je leert wat de Awb en de CAR-UWO is en waarom je dit moet weten. Verder leer je wat van belang is bij een aanstelling, het belang van een VOG en de eed of belofte.

dagdeel 2: Tijdens het dienstverband

In dit dagdeel leer je over de regels die tijdens een aanstelling van belang zijn, zoals regels over vakantieverlof, wijzigingen in de arbeidsduur, ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en terugbetalingsverplichtingen.

dagdeel 3: Een zieke ambtenaar

Tijdens dit dagdeel wordt aandacht besteed aan de regels bij arbeidsongeschiktheid. Besproken wordt de relatie met de bedrijfsarts, leidinggevende en ambtenaar. Verder wordt aandacht besteed aan de re-integratie en wat te doen wanneer een ambtenaar zich niet houdt aan de ziekteregels.

dagdeel 4: Functioneren en einde dienstverband

In dit laatste dagdeel wordt aandacht besteed aan het functioneringsgesprek en de beoordeling. Tot slot wordt nog ontslag besproken waarbij het accent ligt op het aflopen van tijdelijke aanstellingen, ontslag op verzoek, (keuze)pensioen en doorwerken na 65 jaar.

Voor wie

De training is bedoeld voor p&o-adviseurs die starten bij de overheid en behoefte hebben aan basiskennis over de arbeidsvoorwaarden bij de gemeente. 

Trainers

De training wordt gegeven door

 

mr. Sonja Noort

mr. Sonja Noort

mr. Carla Kuipers

mr. Carla Kuipers

Aantal deelnemers

7 tot 16 deelnemers

Voor onze trainingen geldt een minimaal deelnemersaantal van 7 en maximaal aantal van 16. In overleg kan worden besloten tot een kleinere of grotere groep.

Duur

2 dagen
van 9.30 uur tot 16.30 uur
inclusief lunch

Wanneer

In overleg wordt de beste datum bepaald

Waar:

In overleg

Prijs

Op aanvraag